Bemutatkozás

Az FPGArt Kutató és FejlesztÅ‘ Kft. 2007 nyarán alakult a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének (MIT) FPGA fejlesztéssel foglalkozó szakembereibÅ‘l. ElsÅ‘dleges tevékenységünk az FPGA áramkörök alkalmazástechnikájának kutatása, nagyteljesítményű jelfeldolgozó eljárások tervezése, FPGA alapú beágyazott rendszerek tervezése, fejlesztése.

Munkatársaink jelentÅ‘s oktatási tapasztalata a különféle FPGA eszközök, a Verilog és VHDL hardverleíró nyelvek, a hardver és szoftverfejlesztési technológiák területén az FPGA fejlesztéssel ismerkedÅ‘ cégek számára konzultációs és tanfolyami szolgáltatás formájában is rendelkezésre áll.

Az FPGArt Kft. elsÅ‘sorban a Xilinx FPGA eszközeivel dolgozik, de az Altera, Lattice és Actel FPGA-k terén is rendelkezünk tapasztalattal. Az FPGArt Kft. a következÅ‘ tervezési szolgáltatásokat kínálja:

  • feladatspecifikus beágyazott rendszerek optimális architektúra-tervezése
  • FPGA-t alkalmazó rendszerek áramköri és technológiai tervezése (kapcsolási rajz és áramköri elrendezés)
  • teljes rendszerek és funkcionális egységek HDL kódjainak elkészítése és szimulációja, verifikációja
  • beágyazott soft és hard-core processzorok, buszrendszerek alkalmazása, egyetlen áramkörön megvalósított mikroprocesszoros rendszerek (System on a Programmable Chip, SoPC) kialakítása
  • a beágyazott hardverhez szükséges szoftverek fejlesztése (eszközkezelÅ‘k és PC interfészek elkészítése, beágyazott operációs rendszerek)
  • FPGA alapú egyedi aritmetikai egységek kutatása (pl. HPC alkalmazások)

Cégünk vállalkozik az FPGA technológia mély ismeretét feltételezÅ‘, magas szintű mérnöki tervezést igénylÅ‘ projektekre, amirÅ‘l referenciáink is tanúskodnak.